CZY UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI JEST WAŻNA DLA MOJEJ MAŁEJ FIRMY? (CZY BĘDZIE WYKONALNE?)

Ochrona IP Twojej firmy (własność intelektualna) może być zniechęcającym wyzwaniem prawnym dla właścicieli małych firm, ale doświadczony prawnik małego biznesu na Florydzie może pomóc.

jeśli jesteś właścicielem firmy w tym stanie, może być konieczne, aby Twoi pracownicy, potencjalni inwestorzy i inni, z którymi pracujesz, podpisali umowę o Zachowaniu Poufności-szczególnie jeśli Twoja firma posiada listy klientów lub tajemnice handlowe, które mogą mieć wartość dla innych.

czy umowy o Zachowaniu Poufności są legalne na Florydzie? Co można, a czego nie można zawrzeć w umowie o Zachowaniu Poufności? Jak może pomóc prawnik biznesowy? Czytaj dalej, ponieważ masz zamiar dowiedzieć się odpowiedzi na te pytania i więcej na temat umów o Zachowaniu Poufności na Florydzie.

JAKI JEST TWÓJ NAJCENNIEJSZY KAPITAŁ BIZNESOWY?

jako właściciel firmy, twój adres IP może być najcenniejszym zasobem Twojej firmy. Kilka sytuacji wymaga zapewnienia dostępu do tej własności intelektualnej pracownikowi, kontrahentowi, inwestorowi lub innej firmie. Wiele firm na Florydzie korzysta z umów o zachowaniu poufności w celu ochrony swojego IP.

w sensie ogólnym Umowa o Zachowaniu Poufności powinna być podpisana za każdym razem, gdy udostępniasz własność intelektualną swojej firmy i nie chcesz, aby druga strona ukradła ją lub udostępniła bez Twojej zgody.

KIEDY UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI JEST WŁAŚCIWA?

gdy pracownik będzie miał dostęp do własności intelektualnej firmy, Umowa o Zachowaniu Poufności powinna zostać podpisana, gdy dana osoba zostanie zatrudniona lub gdy zostanie awansowana na stanowisko wymagające dostępu do własności intelektualnej.

włożyłeś sporo czasu, pieniędzy i pracy w swoją firmę. Twoje tajemnice handlowe, umowy handlowe, zastrzeżone procesy i listy klientów muszą być chronione przed każdym pracownikiem, który może rozważyć użycie własnej własności intelektualnej do rozpoczęcia działalności i konkurowania z Tobą.

prawnik z Florydy może sporządzić umowę o Zachowaniu Poufności, która spełnia Twoje precyzyjne potrzeby biznesowe. Nie pobieraj jednego z pustych formularzy dostępnych online-może to nie być możliwe do wyegzekwowania w tym stanie i nie może zaspokoić unikalnych, specyficznych potrzeb Twojej firmy.

CZY PARTNERZY I INWESTORZY POWINNI PODPISYWAĆ UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI?

jeśli Twoja firma przyjmuje inwestora lub nowego partnera, prawdopodobnie będziesz musiał ujawnić wiele lub wszystkie poufne informacje swojej firmy. Podpisanie przez potencjalnego inwestora lub partnera umowy o Zachowaniu Poufności chroni te informacje.

Florida Small Business

Jeśli szukasz inwestora dla startupu, musisz wiedzieć, że większość inwestorów kapitału podwyższonego ryzyka nie podpisze umowy o Zachowaniu Poufności.

CZY POTENCJALNY NABYWCA POWINIEN PODPISAĆ UMOWĘ O ZACHOWANIU POUFNOŚCI?

w przyszłości, jeśli zdecydujesz się rozważyć oferty nabycia lub wykupu, będziesz musiał ujawnić wszystkie swoje dane finansowe i operacyjne potencjalnemu nabywcy. Będziesz potrzebować umowy o zachowaniu poufności w przypadku, gdy potencjalny nabywca wycofa się przed sfinalizowaniem transakcji.

większa firma może zorganizować nabycie lub wykup, współpracując z brokerem, który zapewnia kupującemu możliwość śledzenia transakcji-zanim firma ujawni jakiekolwiek poufne informacje – ale małe firmy mogą nie chcieć płacić opłaty brokerskiej i będą potrzebować ochrony.

sytuacje opisane powyżej niekoniecznie są jedynymi sytuacjami, w których może być konieczne udostępnienie własności intelektualnej firmy. Z biegiem czasu dostawcy, producenci i wykonawcy mogą potrzebować dostępu do niektórych lub wszystkich poufnych informacji z różnych powodów.

CO DOKŁADNIE POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI?

silna, wykonalna Umowa o Zachowaniu Poufności musi zawierać te cztery postanowienia. Musi:

  1. Zdefiniuj poufne informacje, które nie mogą zostać ujawnione: sąd na Florydzie prawdopodobnie nie będzie egzekwował niejasnych, szeroko zdefiniowanych przepisów o nieujawnianiu informacji. Jasne i precyzyjne określenie zakresu własności intelektualnej czyni umowę bardziej wykonalną.
  2. Określ termin umowy: sądy rzadko uznają umowę o Zachowaniu Poufności za stosowną, chyba że określono termin. Rozsądny czas trwania umowy zależy od unikalnych okoliczności Twojej firmy.
  3. Sprecyzuj wszelkie zobowiązania do zniszczenia lub zwrotu IP: jeśli oryginały lub kopie własności intelektualnej mają zostać zniszczone lub zwrócone, Umowa o Zachowaniu Poufności musi sprecyzować ten proces. Niejasne odniesienia do zwrotu lub zniszczenia własności intelektualnej nie wystarczą.
  4. opisz środki zaradcze za naruszenie umowy: środki zaradcze za naruszenie powinny być opisane prosto i proporcjonalne do szkody poniesionej przez stronę nienaruszającą. Nadmiernie surowy środek może nie być prawnie egzekwowalny.

CZEGO WYMAGA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI?

ważne jest również, aby zrozumieć, że w ogólnym sensie Umowa o Zachowaniu Poufności jest ograniczeniem handlu. Sądy na Florydzie egzekwować umowy o Zachowaniu Poufności tylko wtedy, gdy umowy są prawidłowo sporządzone z wąskich, wymagających terminów prawnych i definicji.

Small Business Agreement

zawsze podpisuj umowę o Zachowaniu Poufności, gdy udostępniasz jakąkolwiek własność intelektualną swojej firmy. Mały prawnik biznesowy może sporządzać umowy o Zachowaniu Poufności, które spełniają wymogi prawne Florydy i że sądy Florydy, w razie potrzeby, będą egzekwować.

jeśli jesteś właścicielem firmy, a jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, dobrym pomysłem jest przeprowadzenie inwentaryzacji firmy, aby określić, jaka własność intelektualna musi być chroniona i jaką wartość te informacje wnosi do Twojej działalności.

JAKIE SĄ PRAWA WŁAŚCICIELI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ?

zabezpieczenia oferowane przez prawo właścicielom własności intelektualnej mają na celu zapewnienie przedsiębiorstwom korzyści handlowych i ekonomicznych, więc właściciele firm powinni skorzystać z tych zabezpieczeń prawnych.

jeśli twoja własność intelektualna została ujawniona lub skradziona, masz prawo wnieść powództwo przeciwko każdemu, kto naruszył umowę o Zachowaniu Poufności. Jeśli doszło do naruszenia umowy, sama umowa służy jako wskazówka dla sądu, aby podjąć decyzję w sprawie sprawiedliwej uchwały.

nawet jeśli obie strony umowy o Zachowaniu Poufności zbudowały zaufanie, Umowa o Zachowaniu Poufności zapewnia, że zobowiązania określone w umowie zostaną spełnione – lub że zostaną nałożone środki zaradcze.

KIEDY UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI JEST NIEWYKONALNA?

sądy na Florydzie uważają za najbardziej rozsądne, najjaśniejsze znaczenie tekstu w umowie o Zachowaniu Poufności. Jeżeli język jest niejasny lub ambiwalentny, sąd może stwierdzić, że porozumienie jest niewykonalne.

doświadczony prawnik małej firmy na Florydzie może pomóc w opracowaniu umów o Zachowaniu Poufności, które są odpowiednie dla Twojej firmy, a także może reprezentować twoją firmę w przypadku naruszenia umowy o Zachowaniu Poufności.

jeśli jesteś właścicielem firmy i nie współpracujesz już ściśle z wiarygodnym prawnikiem biznesowym, nie czekaj. Jeśli twoja własność intelektualna nie ma kompleksowej ochrony prawnej, której potrzebuje, porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem biznesowym – już dziś – i uzyskaj ochronę, której potrzebujesz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.