License for Use of “Physicians’ Current Procedural Terminology”, (CPT) Fourth Edition

End User/Point and Click Agreement: CPT codes, descriptions and other data only are copyright 2009 American Medical Association (AMA). Alle rechten voorbehouden (of een andere datum van publicatie van CPT). CPT is een handelsmerk van de AMA.

u, uw werknemers en agenten zijn gemachtigd om CPT alleen te gebruiken zoals opgenomen in de volgende geautoriseerde materialen, inclusief maar niet beperkt tot CGS-vergoedingsschema ‘ s, algemene communicatie, Medicare Bulletin en gerelateerde materialen intern binnen uw organisatie binnen de Verenigde Staten voor uitsluitend gebruik door uzelf, werknemers en agenten. Het gebruik is beperkt tot gebruik in Medicare, Medicaid, of andere programma ‘ s beheerd door de Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). U gaat ermee akkoord alle nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat uw werknemers en agenten zich houden aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

elk gebruik dat niet in deze overeenkomst is toegestaan, is verboden, inclusief als illustratie en niet als beperking, het maken van kopieën van CPT voor wederverkoop en/of licentie, het overdragen van kopieën van CPT aan een partij die niet gebonden is door deze overeenkomst, het creëren van een gewijzigd of afgeleid werk van CPT, of het maken van enig commercieel gebruik van CPT. Licentie om CPT te gebruiken voor elk gebruik dat hier niet is toegestaan, moet worden verkregen via de AMA, CPT Intellectual Property Services, 515 N. State Street, Chicago, IL 60610. Applicaties zijn beschikbaar op de AMA-websiteexterne Website.

dit product omvat CPT dat commerciële technische gegevens en/of computerdatabases en/of commerciële computersoftware en/of documentatie van commerciële computersoftware is, al naar gelang van toepassing, die uitsluitend voor particuliere kosten zijn ontwikkeld door de American Medical Association, 515 North State Street, Chicago, Illinois, 60610. VS. De overheid rechten te gebruiken, te wijzigen, te reproduceren, uitbrengen, uitvoeren, weergeven of openbaar maken van deze technische gegevens en/of de computer databases en/of de software van de computer en/of computer software documentation onder voorbehoud van de beperkte rechten van de beperkingen van DFARS 252.227-7015(b)(2)(juni 1995) en/of onderhevig aan de beperkingen van DFARS 227.7202-1(a), (juni 1995) en DFARS 227.7202-3(a), (juni 1995), als toepassing voor het AMERIKAANSE Ministerie van Defensie aankopen en de beperkte rechten beperkingen van FAR 52.227-14 (juni 1987) en/of met inachtneming van de beperkte rechten van de bepalingen van FAR 52.227-14 (juni 1987) en VER 52.227-19 (juni 1987), voor zover van toepassing, en eventuele toeslagen van het agentschap, voor niet-Department Federal procurements.Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100000 EUR.

CPT wordt geleverd “as is” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. AMA garandeert dat CPT, gezien de aard van CPT, geen data manipuleert of verwerkt, zodat er geen jaar 2000-probleem is met CPT. AMA wijst de verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten in CPT die kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van CPT in combinatie met software en/of hardwaresystemen die niet voldoen aan het jaar 2000. Geen kostenschema ‘ s, basiseenheid, relatieve waarden of gerelateerde vermeldingen zijn opgenomen in CPT. De AMA oefent niet direct of indirect geneeskunde uit of verleent geen medische diensten. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit bestand/product ligt bij CGS of het CMS en geen goedkeuring door de AMA is bedoeld of impliciet. De AMA wijst de verantwoordelijkheid af voor eventuele gevolgen of aansprakelijkheid toe te schrijven aan of in verband met enig gebruik, niet-gebruik of interpretatie van informatie die al dan niet in dit bestand/product is opgenomen. Deze Overeenkomst wordt na kennisgeving beëindigd als u de voorwaarden schendt. De AMA is een derde begunstigde van deze overeenkomst.

CMS Disclaimer

de reikwijdte van deze licentie wordt bepaald door de AMA, de auteursrechthouder. Alle vragen met betrekking tot de licentie of het gebruik van het CPT moeten worden gericht aan de AMA. Eindgebruikers handelen niet voor of namens het CMS. CMS WIJST DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID TOE TE SCHRIJVEN AAN HET GEBRUIK DOOR DE EINDGEBRUIKER VAN HET CPT. CMS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR CLAIMS DIE TE WIJTEN ZIJN AAN FOUTEN, WEGLATINGEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INFORMATIE OF HET MATERIAAL OP DEZE PAGINA. CMS is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke informatie of materiaal.

deze licentie wordt beëindigd na kennisgeving aan u als u de voorwaarden van deze licentie schendt. De AMA is een derde begunstigde van deze licentie.

POINT AND CLICK LICENSE FOR USE OF “CURRENT DENTAL TERMINOLOGY”, (“CDT”)

End User License Agreement

These materials contain Current Dental Terminology, Fourth Edition (CDT), copyright © 2002, 2004 American Dental Association (ADA). Alle rechten voorbehouden. CDT is een handelsmerk van de ADA.

DE HIERIN VERLEENDE LICENTIE IS UITDRUKKELIJK AFHANKELIJK VAN UW AANVAARDING VAN ALLE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST. DOOR HIERONDER OP DE KNOP “IK ACCEPTEER” TE KLIKKEN, ERKENT U HIERBIJ DAT U ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN, BEGREPEN EN AANVAARD.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN DIE HIERIN ZIJN UITEENGEZET, KLIKT U HIERONDER OP DE KNOP “IK ACCEPTEER NIET” EN VERLAAT DIT COMPUTERSCHERM.

ALS U NAMENS EEN ORGANISATIE HANDELT, VERKLAART U DAT U GEMACHTIGD BENT OM NAMENS EEN DERGELIJKE ORGANISATIE OP TE TREDEN EN DAT UW AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EEN JURIDISCH AFDWINGBARE VERPLICHTING VAN DE ORGANISATIE CREËERT. ZOALS HIERIN WORDT GEBRUIKT, VERWIJZEN” U” EN ” UW ” NAAR U EN ELKE ORGANISATIE NAMENS WELKE U HANDELT.

  1. onder voorbehoud van de voorwaarden in deze Overeenkomst, zijn u, uw werknemers en agenten gemachtigd om CDT-4 alleen te gebruiken zoals opgenomen in de volgende geautoriseerde materialen en uitsluitend voor intern gebruik door uzelf, werknemers en agenten binnen uw organisatie binnen de Verenigde Staten en haar territoria. Het gebruik van CDT-4 is beperkt tot het gebruik in programma ‘ s die worden beheerd door Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). U gaat ermee akkoord alle noodzakelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat uw werknemers en agenten zich houden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. U erkent dat de ADA alle auteursrechten, handelsmerken en andere rechten in CDT-4 bezit. U mag geen Ada copyright notices of andere eigendomsrechten notices in de materialen verwijderen, wijzigen of verduisteren.
  2. elk gebruik dat niet in deze overeenkomst is toegestaan, is verboden, inclusief als illustratie en niet als beperking, het maken van kopieën van CDT-4 voor wederverkoop en/of licentie, het overdragen van kopieën van CDT-4 aan een partij die niet gebonden is door deze overeenkomst, het creëren van een gewijzigd of afgeleid werk van CDT-4, of het maken van enig commercieel gebruik van CDT-4. De licentie voor het gebruik van CDT-4 voor elk gebruik dat hierin niet is toegestaan, moet worden verkregen via de American Dental Association, 211 East Chicago Avenue, Chicago, IL 60611. Toepassingen zijn beschikbaar op de website van de American Dental Association externe Website.
  3. toepasselijke Federal Acquisition Regulation Clauses (FARS) \ Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) beperkingen zijn van toepassing op overheidsgebruik. Klik hier om alle bepalingen over de rechten van de Amerikaanse overheid te bekijken.
  4. ADA DISCLAIMER VAN GARANTIES EN VERPLICHTINGEN. CDT-4 wordt geleverd “as is” zonder enige vorm van garantie, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. In CDT-4 zijn geen vergoedingsschema ‘ s, basiseenheid, relatieve waarden of gerelateerde vermeldingen opgenomen. De ADA oefent niet direct of indirect geneeskunde uit of verleent geen tandheelkundige diensten. De enige verantwoordelijkheid voor de software, met inbegrip van enige CDT-4 en andere inhoud daarin, is bij (naam van de toepasselijke entiteit invullen) of het CMS; en geen goedkeuring door de ADA is bedoeld of impliciet. De ADA wijst uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid af voor eventuele gevolgen of aansprakelijkheid toe te schrijven aan of gerelateerd aan enig gebruik, niet-gebruik of interpretatie van informatie die al dan niet in dit bestand/product is opgenomen. Deze Overeenkomst wordt beëindigd na kennisgeving aan u als u de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt. De ADA is een derde begunstigde van deze overeenkomst.
  5. CMS DISCLAIMER. De reikwijdte van deze licentie wordt bepaald door de ADA, de auteursrechthouder. Alle vragen met betrekking tot de licentie of het gebruik van de CDT-4 moeten worden gericht aan de ADA. Eindgebruikers handelen niet voor of namens het CMS. CMS WIJST DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEID TOE TE SCHRIJVEN AAN HET GEBRUIK DOOR DE EINDGEBRUIKER VAN DE CDT-4. CMS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR CLAIMS DIE TE WIJTEN ZIJN AAN FOUTEN, WEGLATINGEN OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INFORMATIE OF HET MATERIAAL DAT ONDER DEZE LICENTIE VALT. CMS is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke informatie of materiaal.

de hierin verleende licentie is uitdrukkelijk afhankelijk van uw aanvaarding van alle voorwaarden in deze overeenkomst. Als de bovenstaande voorwaarden voor u aanvaardbaar zijn, gelieve uw akkoord aan te geven door hieronder te klikken op de knop “Ik accepteer”. Als u niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, mag u de software niet openen of gebruiken. In plaats daarvan, moet u hieronder klikken op de knop “Ik accepteer niet” en afsluiten van dit computerscherm.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.