IS EEN GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST BELANGRIJK VOOR MIJN KLEINE BEDRIJF IN FLORIDA? (ZAL HET AFDWINGBAAR ZIJN?)

het beschermen van het IP (intellectueel eigendom) van uw bedrijf kan een enorme juridische uitdaging zijn voor kleine ondernemers, maar een ervaren Small business attorney in Florida kan helpen.

als u eigenaar bent van een bedrijf in deze staat, moet u mogelijk uw werknemers, uw potentiële investeerders en anderen waarmee u werkt een geheimhoudingsovereenkomst laten ondertekenen-met name als uw bedrijf klantenlijsten of bedrijfsgeheimen bezit die waarde kunnen hebben voor anderen.

zijn geheimhoudingsovereenkomsten legaal in Florida? Wat kan – en kan-niet worden opgenomen in een geheimhoudingsovereenkomst? Hoe kan een zakenadvocaat helpen? Blijf lezen, want je staat op het punt om de antwoorden op deze vragen en meer over non-disclosure overeenkomsten in Florida te leren.

WAT IS UW MEEST WAARDEVOLLE BEDRIJFSMIDDEL?

als eigenaar van een bedrijf kan uw IP het meest waardevolle bezit van uw bedrijf zijn. In verschillende situaties moet u toegang geven tot dat intellectuele eigendom aan een werknemer, aannemer, investeerder of een ander bedrijf. Veel bedrijven in Florida gebruiken non-disclosure overeenkomsten om hun IP te beschermen.

in algemene zin moet een geheimhoudingsovereenkomst worden ondertekend wanneer u het intellectuele eigendom van uw bedrijf deelt en u niet wilt dat de andere partij het zonder uw toestemming steelt of deelt.

WANNEER IS EEN GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST PASSEND?

wanneer een werknemer toegang heeft tot de intellectuele eigendom van de onderneming, moet een geheimhoudingsovereenkomst worden ondertekend wanneer die persoon wordt aangenomen of wanneer die persoon wordt bevorderd tot een functie waarvoor toegang tot het IP vereist is.

u hebt veel tijd, geld en werk in uw bedrijf gestoken. Uw bedrijfsgeheimen, zakelijke overeenkomsten, eigen processen en klantenlijsten moeten worden beschermd tegen elke werknemer die zou kunnen overwegen om uw eigen intellectuele eigendom te gebruiken om een bedrijf te starten en tegen u te concurreren.

een bedrijfsjurist uit Florida kan een geheimhoudingsovereenkomst opstellen die aan uw specifieke zakelijke behoeften voldoet. Download geen van de blanco formulieren die online beschikbaar zijn-het kan niet afdwingbaar zijn in deze staat, en het kan niet voldoen aan de unieke, specifieke behoeften van uw bedrijf.

MOETEN PARTNERS EN BELEGGERS GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMSTEN ONDERTEKENEN?

als uw bedrijf een investeerder of een nieuwe partner aanneemt, zult u waarschijnlijk veel of alle gevoelige informatie van uw bedrijf moeten bekendmaken. Wanneer een potentiële belegger of partner een geheimhoudingsovereenkomst ondertekent, wordt die informatie beschermd.

Florida Small Business

Als u op zoek bent naar een investeerder voor een startende onderneming, moet u weten dat de meeste risicokapitaalinvesteerders geen geheimhoudingsovereenkomst zullen ondertekenen.

MOET EEN POTENTIËLE KOPER EEN GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST ONDERTEKENEN?

als u in de toekomst besluit een overname-of buy-outaanbod te overwegen, moet u al uw financiële en operationele gegevens aan de potentiële koper bekendmaken. U heeft een geheimhoudingsovereenkomst nodig voor het geval een potentiële koper zich terugtrekt voordat de transactie wordt afgerond.

een grotere onderneming kan een overname of een buy-out regelen door samen te werken met een makelaar die ervoor zorgt dat een koper in staat is de transactie door te voeren – voordat de onderneming gevoelige informatie vrijmaakt – maar kleine ondernemingen willen mogelijk geen makelaars vergoeding betalen en hebben bescherming nodig.

de hierboven beschreven situaties zijn niet noodzakelijk de enige situaties waarin u mogelijk de intellectuele eigendom van uw bedrijf moet delen. Na verloop van tijd kunnen leveranciers, fabrikanten en aannemers om een aantal redenen toegang nodig hebben tot sommige of al uw gevoelige informatie.

WAT MOET EEN GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST PRECIES BIEDEN?

een sterke, afdwingbare geheimhoudingsovereenkomst moet deze vier bepalingen bevatten. Het moet:

  1. Definieer de vertrouwelijke informatie die niet mag worden bekendgemaakt: Een rechtbank in Florida zal waarschijnlijk geen vage, breed gedefinieerde non-disclosure Bepalingen afdwingen. Een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de omvang van de intellectuele eigendom maakt de overeenkomst beter afdwingbaar.
  2. een termijn voor de overeenkomst specificeren: de rechterlijke instanties achten een geheimhoudingsovereenkomst zelden geschikt, tenzij een termijn wordt gespecificeerd. Een redelijke termijn voor een overeenkomst hangt af van de unieke omstandigheden van uw bedrijf.
  3. elke verplichting om IP te vernietigen of terug te geven: als originelen of kopieën van intellectuele eigendom moeten worden vernietigd of geretourneerd, moet dat proces in de geheimhoudingsovereenkomst worden gespecificeerd. Vage verwijzingen naar teruggave of vernietiging van intellectuele eigendom zijn niet voldoende.
  4. Beschrijf de rechtsmiddelen voor de schending van de overeenkomst: de rechtsmiddelen voor een schending moeten duidelijk worden beschreven en in verhouding staan tot de schade die de niet-overtredende partij heeft geleden. Een overdreven harde remedie kan niet juridisch afdwingbaar zijn.

WAT VEREIST EEN GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST?

het is ook belangrijk te begrijpen dat een geheimhoudingsovereenkomst in algemene zin een handelsbelemmering is. De rechtbanken in Florida handhaven non-disclosure overeenkomsten alleen wanneer de overeenkomsten goed zijn opgesteld met enge, veeleisende juridische termen en definities.

Small Business Agreement

zorg ervoor dat een geheimhoudingsovereenkomst wordt ondertekend wanneer u een van de intellectuele eigendom van uw bedrijf deelt. Een small business advocaat kan non-disclosure overeenkomsten die voldoen aan de wettelijke vereisten van Florida ‘ s en dat Florida rechtbanken, indien nodig, zal afdwingen.

Als u eigenaar bent van een bedrijf, en als u dat nog niet hebt gedaan, is het een goed idee om een inventaris op te maken van het bedrijf om te bepalen welke intellectuele eigendom moet worden beschermd en welke waarde deze informatie voor uw activiteiten oplevert.

WAT ZIJN DE WETTELIJKE RECHTEN VAN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN?

de door de wet geboden bescherming aan de eigenaars van intellectuele eigendom is bedoeld om bedrijven commerciële en economische voordelen te bieden, zodat ondernemers van deze wettelijke bescherming moeten profiteren.

als uw intellectuele eigendom openbaar is gemaakt of gestolen, hebt u het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden tegen iedereen die een geheimhoudingsovereenkomst heeft geschonden. Als er sprake is van een contractbreuk, dient het contract zelf dan als leidraad voor de rechter om te beslissen over een rechtvaardige oplossing.

zelfs wanneer beide partijen bij een geheimhoudingsovereenkomst vertrouwen hebben opgebouwd, garandeert een geheimhoudingsovereenkomst dat aan de in het contract gespecificeerde verplichtingen wordt voldaan-of dat corrigerende maatregelen worden opgelegd.

WANNEER IS EEN GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST NIET AFDWINGBAAR?

de rechtbanken in Florida beschouwen de meest redelijke, duidelijkste betekenis van de tekst in een geheimhoudingsovereenkomst. Wanneer de taal vaag of ambivalent is, kan het Hof vaststellen dat de Overeenkomst niet-afdwingbaar is.

een ervaren Small business attorney van Florida kan u helpen bij het opstellen van de geheimhoudingsovereenkomsten die geschikt zijn voor uw bedrijf en kan ook uw bedrijf vertegenwoordigen in het geval dat een geheimhoudingsovereenkomst wordt geschonden.

als u een bedrijfseigenaar bent en u werkt nog niet nauw samen met een betrouwbare bedrijfsadvocaat, wacht dan niet. Als uw intellectuele eigendom niet beschikt over de uitgebreide juridische bescherming die het nodig heeft, neem dan contact op met een ervaren business attorney – vandaag – en krijg de bescherming die u nodig hebt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.