ER EN TAUSHETSERKLÆRING VIKTIG FOR MIN FLORIDA SMÅBEDRIFTER? (VIL DET VÆRE RETTSKRAFTIG?)

Beskytte bedriftens IP (intellektuell eiendom) Kan være en skremmende juridisk utfordring for små bedrifter, men en erfaren Florida small business advokat kan hjelpe.

hvis du eier en bedrift i denne tilstanden, må du kanskje få dine ansatte, potensielle investorer og andre du jobber med, til å signere en taushetsavtale-spesielt hvis bedriften din eier kundelister eller forretningshemmeligheter som kan ha verdi for andre.

er ikke-avsløring avtaler lovlig I Florida? Hva kan – og kan ikke-inngå i en taushetserklæring? Hvordan kan en forretningsadvokat hjelpe? Hold lesing, fordi du er i ferd med å lære svarene på disse spørsmålene og mer om taushetsavtaler I Florida.

HVA ER DIN MEST VERDIFULLE FORRETNINGSRESSURS?

SOM bedriftseier kan DIN IP være bedriftens mest verdifulle ressurs. Flere situasjoner vil kreve at du gir tilgang til den immaterielle eiendommen til en ansatt, entreprenør, investor eller et annet selskap. Mange bedrifter i Florida bruke taushetsplikt avtaler for å beskytte DERES IP.

i generell forstand bør en avtale om taushetsplikt signeres når du deler selskapets immaterielle rettigheter, og du ikke vil at den andre parten skal stjele den eller dele den uten ditt samtykke.

NÅR ER EN AVTALE OM TAUSHETSPLIKT PASSENDE?

når en ansatt skal ha tilgang til selskapets immaterielle rettigheter, skal det undertegnes en taushetsavtale når vedkommende er ansatt eller når vedkommende forfremmes til en stilling som krever tilgang TIL IP.

Du har lagt mye tid, penger og arbeid i virksomheten din. Dine forretningshemmeligheter, forretningsavtaler, proprietære prosesser og kundelister må beskyttes mot enhver ansatt som kan vurdere å bruke din egen immaterielle eiendom til å starte en bedrift og konkurrere mot deg.

En Florida forretningsadvokat kan utarbeide en taushetsavtale som oppfyller dine presise forretningsbehov. Ikke last ned et av de tomme skjemaene som er tilgjengelige på nettet – det kan ikke håndheves i denne tilstanden, og det kan ikke tilfredsstille bedriftens unike, spesifikke behov.

BØR PARTNERE OG INVESTORER SIGNERE TAUSHETSAVTALER?

hvis virksomheten din tar på seg en investor eller en ny partner, må du sannsynligvis avsløre mye eller all firmaets sensitive informasjon. Å ha en potensiell investor eller partner signere en taushetsavtale vil beskytte denne informasjonen.

Florida Small Business

hvis du søker en investor for oppstart, må du vite at de fleste venturekapitalinvestorer ikke vil signere en ikke-avsløringsavtale.

SKAL EN POTENSIELL KJØPER SIGNERE EN TAUSHETSAVTALE?

i fremtiden, hvis du bestemmer deg for å vurdere oppkjøp eller buy-out tilbud, må du avsløre alle dine økonomiske og operasjonelle detaljer til den potensielle kjøperen. Du trenger en taushetserklæring i tilfelle en potensiell kjøper rygger ut før transaksjonen er fullført.

et større selskap kan ordne et oppkjøp eller en buy-out ved å jobbe med en megler som sikrer en kjøpers evne til å følge med på transaksjonen – før selskapet slipper ut sensitiv informasjon – men små bedrifter vil kanskje ikke betale megleravgift og vil trenge beskyttelse.

situasjonene som er beskrevet ovenfor, er ikke nødvendigvis de eneste situasjonene der du må dele selskapets immaterielle rettigheter. Over tid kan leverandører, produsenter og entreprenører trenge tilgang til noen eller alle dine sensitive opplysninger av en rekke årsaker.

NØYAKTIG HVA BØR EN AVTALE OM TAUSHETSPLIKT GI?

en sterk, håndhevbar avtale om taushetsplikt må ha disse fire bestemmelsene. Det må:

  1. Definer konfidensiell informasjon som ikke kan utleveres: En Florida domstol sannsynligvis ikke vil håndheve vage, bredt definerte taushetsplikt bestemmelser. Klart og presist definere omfanget av åndsverk gjør avtalen mer gjennomførbar.
  2. Angi en frist for avtalen: domstolene anser sjelden en taushetsavtale hensiktsmessig med mindre en frist er angitt. En rimelig tid for en avtale vil avhenge av bedriftens egne unike omstendigheter.
  3. stave ut enhver forpliktelse til å ødelegge ELLER returnere IP: hvis originaler eller kopier av immaterielle rettigheter skal ødelegges eller returneres, må ikke-opplysningsavtalen stave ut den prosessen. Vage referanser til å returnere eller ødelegge intellektuell eiendom er ikke nok.
  4. Beskriv rettsmidler for brudd på avtalen: rettsmidler for brudd skal være rettferdig beskrevet og proporsjonal med skaden påført av den ikke-krenkende parten. En overdrevent harde middel kan ikke være rettskraftig.

HVA KREVER EN AVTALE OM TAUSHETSPLIKT?

Det er også viktig å forstå at i en generell forstand, en taushetsavtale er en tilbakeholdenhet på handel. Domstolene i Florida håndheve taushetsavtaler bare når avtalene er riktig utarbeidet med smale, krevende juridiske termer og definisjoner.

 Small Business Agreement

alltid ha en taushetserklæring signert når du deler noen av selskapets immaterielle rettigheter. En liten bedrift advokat kan utarbeide taushetsavtaler som oppfyller Florida juridiske krav Og At Florida domstoler, Om nødvendig, vil håndheve.

hvis du er bedriftseier, og hvis du ennå ikke har gjort det, er det en god ide å ta en oversikt over virksomheten for å avgjøre hvilken intellektuell eiendom som må beskyttes og hvilken verdi denne informasjonen bringer til virksomheten din.

HVA ER DE JURIDISKE RETTIGHETENE TIL IMMATERIELLE EIERE?

beskyttelse tilbys av loven til eierne av åndsverk er utformet for å gi bedrifter med kommersielle og økonomiske fordeler, så bedriftseiere bør dra nytte av disse juridiske beskyttelse.

hvis din immaterielle eiendom har blitt avslørt eller stjålet, har du rett til å ta rettslige skritt mot alle som har brutt en avtale om taushetsplikt. Hvis det er et brudd på kontrakten, selve kontrakten fungerer da som en guide for retten til å avgjøre en rettferdig oppløsning.

selv når begge parter i en taushetsavtale har bygget tillit, sikrer en taushetsavtale at forpliktelsene spesifisert i kontrakten vil bli oppfylt-eller at rettsmidler vil bli pålagt –

NÅR KAN EN TAUSHETSERKLÆRING IKKE HÅNDHEVES?

domstolene i Florida vurdere den mest fornuftige, klareste betydningen av teksten i en taushetserklæring. Når språket er uklart eller ambivalent, kan retten bestemme at avtalen ikke kan håndheves.

en erfaren Florida small business advokat kan hjelpe deg utkast taushetsavtaler som er riktig for din bedrift, og kan også representere din virksomhet i tilfelle at en taushetserklæring er brutt.

hvis du er bedriftseier og du ikke allerede jobber tett med en pålitelig forretningsadvokat, ikke vent. Hvis din intellektuelle eiendom ikke har den omfattende juridiske beskyttelsen som den trenger, snakk med en erfaren forretningsadvokat – i dag – og få den beskyttelsen du trenger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.