Hjem er Her

Endelig en trinnvis veiledning om hvordan du setter det perfekte bordet. Vi har gjenskapt eksempler på hver servering situasjon, og hvordan du skal dekke bordet. Gå Til Oak Express for ditt neste spisebord, stoler og tilbehør.

et riktig dekket bord …

Hypertensjon (høyt blodtrykk)

  • Hva Er Hypertensjon (Høyt Blodtrykk)?
  • Statistikk
  • Risikofaktorer
  • Progresjon
  • Symptomer
  • Klinisk Undersøkelse
  • Hvordan Diagnostiseres det
  • Prognose
  • Behandling

hva er hypertensjon (høyt blodtrykk)?

 Hypertensjon
Hypertensjon er definert som forhøyet blodtrykk og er den ledende årsaken globalt til død og funksjonshemning. Det er den …

Psykososiale kriser som former personlighet

Personlighet er et komplekst og varig aspekt av mennesker som styrer alle interaksjoner. Av de mange teorier og modeller av personlighet, Erik Erikson har foreslått en psykososial teori som står for sosiale påvirkninger på utviklingen av et individs personlighet. Av …