ONKO SALASSAPITOSOPIMUS TÄRKEÄ FLORIDALAISELLE PIENYRITYKSELLENI? (ONKO SE TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOINEN?)

yrityksen IP: n (immateriaalioikeuksien) suojaaminen voi olla pelottava oikeudellinen haaste pienyritysten omistajille, mutta kokenut floridalainen pienyritysasianajaja voi auttaa.

jos omistat yrityksen tässä valtiossa, saatat tarvita työntekijöitäsi, mahdollisia sijoittajiasi ja muita työtovereitasi allekirjoittamaan salassapitosopimuksen-erityisesti jos yritykselläsi on asiakaslistoja tai liikesalaisuuksia, joilla voi olla arvoa muille.

ovatko salassapitosopimukset laillisia Floridassa? Mitä salassapitosopimukseen voi sisältyä ja mitä ei? Miten liikejuristi voi auttaa? Jatka lukemista, koska olet oppimassa vastaukset näihin kysymyksiin ja lisää salassapitosopimuksista Floridassa.

MIKÄ ON ARVOKKAIN LIIKEOMAISUUTESI?

yrityksen omistajana IP voi olla yrityksesi arvokkain voimavara. Useissa tilanteissa sinun on annettava pääsy kyseiseen immateriaalioikeuteen työntekijälle, urakoitsijalle, sijoittajalle tai muulle yritykselle. Monet yritykset Floridassa käyttävät salassapitosopimuksia suojellakseen IP: tä.

yleisessä mielessä salassapitosopimus tulee allekirjoittaa aina, kun jaat yhtiösi immateriaalioikeuksia etkä halua toisen osapuolen varastavan niitä tai jakavan niitä ilman suostumustasi.

MILLOIN SALASSAPITOSOPIMUS ON TARKOITUKSENMUKAINEN?

kun työntekijällä on pääsy yrityksen immateriaalioikeuksiin, salassapitosopimus olisi allekirjoitettava, kun kyseinen henkilö palkataan tai kun hänet ylennetään tehtävään, joka edellyttää pääsyä immateriaalioikeuteen.

olet panostanut yritykseesi huomattavasti aikaa, rahaa ja työtä. Liikesalaisuutesi, liikesopimuksesi, omistusoikeudelliset prosessisi ja asiakasluettelosi on suojattava kaikilta työntekijöiltä, jotka saattavat harkita Oman immateriaalioikeutesi käyttämistä yrityksen perustamiseen ja kilpailuun sinua vastaan.

floridalainen yritysjuristi voi laatia salassapitosopimuksen, joka täyttää tarkat liiketoimintatarpeesi. Älä lataa mitään verkossa saatavilla olevista tyhjistä lomakkeista – se ei välttämättä ole täytäntöönpanokelpoinen tässä tilassa, eikä se voi tyydyttää yrityksesi ainutlaatuisia, erityisiä tarpeita.

TULISIKO KUMPPANEIDEN JA SIJOITTAJIEN ALLEKIRJOITTAA SALASSAPITOSOPIMUKSET?

jos yrityksesi ottaa sijoittajan tai uuden kumppanin, joudut todennäköisesti paljastamaan paljon tai kaikki yrityksesi arkaluonteiset tiedot. Se, että mahdollinen sijoittaja tai osakas allekirjoittaa salassapitosopimuksen, suojaa näitä tietoja.

Florida Small Business

jos etsit sijoittajaa startup-yritykseen, sinun on tiedettävä, että useimmat pääomasijoittajat eivät allekirjoita salassapitosopimusta.

PITÄISIKÖ MAHDOLLISEN OSTAJAN ALLEKIRJOITTAA SALASSAPITOSOPIMUS?

tulevaisuudessa, jos päätät harkita osto-tai ostotarjouksia, sinun on ilmoitettava kaikki taloudelliset ja toiminnalliset tietosi mahdolliselle ostajalle. Tarvitset salassapitosopimuksen, jos mahdollinen ostaja perääntyy ennen kaupan loppuunsaattamista.

suurempi yritys voi järjestää hankinnan tai oston yhteistyössä välittäjän kanssa, joka varmistaa ostajan kyvyn toteuttaa kauppa – ennen kuin yhtiö julkistaa arkaluonteisia tietoja – mutta pienet yritykset eivät välttämättä halua maksaa välittäjän palkkiota ja tarvitsevat suojaa.

edellä kuvatut tilanteet eivät välttämättä ole ainoita tilanteita, joissa joudut jakamaan yrityksesi henkistä omaisuutta. Ajan mittaan toimittajat, valmistajat ja urakoitsijat saattavat tarvita pääsyä joihinkin tai kaikkiin arkaluonteisiin tietoihisi useista syistä.

MITÄ SALASSAPITOSOPIMUKSESSA TARKALLEEN OTTAEN PITÄISI MÄÄRÄTÄ?

vahvassa, täytäntöönpanokelpoisessa salassapitosopimuksessa on oltava nämä neljä määräystä. Sen täytyy:

  1. Määrittele luottamukselliset tiedot, joita ei saa paljastaa: floridalainen tuomioistuin ei todennäköisesti pane täytäntöön epämääräisiä, laajasti määriteltyjä salassapitosäännöksiä. Teollis-ja tekijänoikeuksien laajuuden selkeä ja tarkka määrittely tekee sopimuksesta täytäntöönpanokelpoisemman.
  2. täsmennä sopimukselle määräaika: tuomioistuimet harvoin pitävät salassapitosopimusta tarkoituksenmukaisena, ellei aikarajaa ole määritelty. Kohtuullinen Sopimusaika riippuu yrityksesi omista ainutlaatuisista olosuhteista.
  3. täsmentäkää kaikki immateriaalioikeuksien tuhoamis-tai palauttamisvelvollisuus: jos immateriaalioikeuksien alkuperäiset tai kopiot aiotaan tuhota tai palauttaa, salassapitosopimuksessa on mainittava tämä prosessi. Epämääräiset viittaukset henkisen omaisuuden palauttamiseen tai tuhoamiseen eivät riitä.
  4. Kuvailkaa sopimusrikkomukseen liittyvät oikeussuojakeinot: rikkomukseen liittyvät oikeussuojakeinot olisi kuvattava suoraan ja suhteutettava sen osapuolen vahinkoon, joka ei ole rikkonut sopimusta. Liian ankara oikeussuojakeino ei välttämättä ole lainvoimainen.

MITÄ SALASSAPITOSOPIMUS EDELLYTTÄÄ?

on myös tärkeää ymmärtää, että yleisessä mielessä salassapitosopimus rajoittaa kauppaa. Floridan tuomioistuimet panevat salassapitosopimukset täytäntöön vain silloin, kun sopimukset on laadittu oikein kapein, vaativin oikeudellisin termein ja määritelmin.

Small Business Agreement

allekirjoittakaa aina salassapitosopimus, kun jaatte yrityksenne henkisen omaisuuden. Pienyritysjuristi voi laatia salassapitosopimuksia, jotka täyttävät Floridan lain vaatimukset ja joita Floridan tuomioistuimet tarvittaessa valvovat.

jos olet yrityksen omistaja, ja jos et ole vielä tehnyt niin, on hyvä tehdä inventaario liiketoiminnasta sen määrittämiseksi, mitä immateriaalioikeuksia on suojattava ja mitä arvoa nämä tiedot tuovat toiminnallesi.

MITKÄ OVAT IMMATERIAALIOIKEUKSIEN OMISTAJIEN LAILLISET OIKEUDET?

lain teollis-ja tekijänoikeuksien omistajille tarjoaman suojan tarkoituksena on tarjota yrityksille kaupallisia ja taloudellisia etuja, joten yritysten omistajien olisi hyödynnettävä näitä oikeussuojakeinoja.

jos immateriaalioikeutesi on paljastettu tai varastettu, sinulla on oikeus nostaa kanne ketään vastaan, joka on rikkonut salassapitosopimusta. Jos sopimusta rikotaan, itse sopimus toimii sitten ohjeena sille, että tuomioistuin päättää oikeudenmukaisesta ratkaisusta.

silloinkin, kun salassapitosopimuksen molemmat osapuolet ovat rakentaneet luottamusta, salassapitosopimus varmistaa, että sopimuksessa määrätyt velvoitteet täytetään-tai että oikeussuojakeinoja määrätään.

MILLOIN SALASSAPITOSOPIMUSTA EI VOI PANNA TÄYTÄNTÖÖN?

oikeusistuimet Floridassa pitävät tekstin järkevintä ja selkeintä merkitystä salassapitosopimuksessa. Jos kieli on epämääräistä tai kaksijakoista, tuomioistuin voi todeta, ettei sopimusta voi panna täytäntöön.

kokenut floridalainen pienyritysasianajaja voi auttaa sinua laatimaan yrityksellesi sopivat salassapitosopimukset ja voi myös edustaa yritystäsi siinä tapauksessa, että salassapitosopimusta rikotaan.

jos olet yrittäjä etkä jo tee läheistä yhteistyötä luotettavan yritysjuristin kanssa, älä odota. Jos immateriaalioikeuksellasi ei ole kattavaa oikeusturvaa, jonka se tarvitsee, keskustele kokeneen liikeasiamiehen kanssa – tänään – ja hanki tarvitsemasi suoja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.